در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 11 آذر 1399
 • زمان مراجعه ورودی های جدید99 برای ثبت نام

  صرفا" پذیرفته شدگان رشته های

  الکترونیک /برق/مخابرات

  99/07/21

  روز دوشنبه

  صرفا"  پذیرفته شدگان رشته های

  ناوبری/مکانیک موتورهای دریایی/مکانیک/

  99/07/22

  روز سه شنبه

  صرفا"  پذیرفته شدگان رشته های

  عمران/معماری

  99/07/23

  روز چهارشنبه

  صرفا"  پذیرفته شدگان رشته های

  معماری داخلی/تاسیسات

  99/07/27

  روز یکشنبه

  صرفا"  پذیرفته شدگان رشته های

  کامپیوتر/حسابداری

  99/07/28

  روز دوشنبه

  صرفا"  پذیرفته شدگان رشته های

  حمل ونقل /جوشکاری

  99/07/29

  روز سه شنبه

  جاماندگان

   

  30/07/30

  روز چهارشنبه

  نظرات کاربران