در حال بارگذاری ...
یکشنبه 25 مهر 1400

مراسم تکریم ومعارفه روسای دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان

مراسم تکریم ومعارفه روسای دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان در روز دوشنبه مورخه 1400/4/7 با حضور جناب آقای دکتر علی موسوی مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در محل سالن کنفرانس آموزشکده فنی و حرفه ای شهید کرانی بندرعباس برگزار و از زحمات خانم دکتر آزاده آریانا تقدیر و با حکم ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای کشور جناب آقای دکتر سید رضا موسوی به عنوان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان منصوب گردید.

نظرات کاربران