در حال بارگذاری ...
شنبه 24 مهر 1400
 • اذان صبح
  طلوع خورشيد
  اذان ظهر
  غروب خورشيد
  اذان مغرب
  نیمه شب شرعی
  اوقات به افق:
  دقت 3± دقیقه
 • مراسم بزرگداشت و عزاداری به مناسبت شهادت مظلومانه سرداران شهید لشکر اسلام

  مراسم بزرگداشت و عزاداری به مناسبت شهادت مظلومانه سرداران شهید لشکر اسلام

  دوره تخصصی نماز برای دانشجویان و مسئولین 5

  دوره تخصصی نماز برای دانشجویان و مسئولین 5

  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین آموزشکده 2

  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین آموزشکده 2

  برگزاری مانور آتش نشانی در آموزشکده 2

  برگزاری مانور آتش نشانی در آموزشکده 2

  برگزاری مانور زلزله در آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس : 2

  برگزاری مانور زلزله در آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس : 2

  مراسم بزرگداشت و عزاداری به مناسبت شهادت مظلومانه سرداران شهید لشکر اسلام

  دوره تخصصی نماز برای دانشجویان و مسئولین 5

  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین آموزشکده 2

  برگزاری مانور آتش نشانی در آموزشکده 2

  برگزاری مانور زلزله در آموزشکده فنی و حرفه ای پسران بندرعباس : 2